نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان-شمیم دانش-3

برای دانلود و گوش دادن فایل های صوتی برنامه شمیم دانش اینجا کلیک کنید

 

 نمونه سوالات حفظ سوره ق جلسه اول

 

1- مقام معظم رهبری خواستار حافظ قرآن بودن چه تعدادی از مردم شدند؟

الف- همه جمعیت با سواد کشور

ب- حدود بیست میلیون نفرازجمعیت  کشور

ج- حدود ده میلیون از جمعیت کشور*


2- حافظ بودن ده میلیون نفر از جمعیت کشور مورد تاکید.................... می باشد؟

الف- علما و مراجع عظام تقلید و شخصیت های برجسته دینی

ب- مقام معظم رهبری*3- سوره مبارکه ق در جزء ....... و دارای ......... آیه می باشد.

الف-26-45

ب-45-26


4- اولین حافظ قرآن  .......... بودند.

الف-حضرت علی (ع)

ب- پیامبر اسلام(ص)*


5- بعد از پیامبر اسلام جامع ترین حفظ قرآن توسط مسلمانان صدر اسلام صورت گرفته است.

درست

نادرست*

6- حفظ قرآن بعد از نزول قرآن آغاز شد.

درست

نادرست*


7- حفظ قرآن با نزول قرآن آغاز شد

درست*

نادرست


8- قرآن به صورت مکتوب بر پیامبر اسلام(ص) نازل نشد و سپس توسط عده ای از مسلمانان نوشتن آغاز شد.

درست*

نادرست


9- چه عاملی باعث آشکار شدن دیدگاه اصیل نسبت به قرآن کریم می شود؟

حفظ قرآن کریم

دقت نظر به آیات و روایات در زمینه حفظ قرآن*


10- قرآن هایی که در کشور ما استفاده می شود اکثرا دارای چند صفحه هستند؟

 518

604*

519

 

 

11- جامع ترین حفظ قرآن بعد از پیامبر اسلام(ص) توسط ائمه اطهار صورت گرفته است.

درست*

نادرست

 

12.در قران چند سوره با حروف مقطعه شروع می شود؟

الف -  ۲۹ ●

ب- ۲۲

ج-۳۵

13.در آیه ی سوره ی ق (ق والقرآن المجید) واو چه نوع واوی است؟

الف- قسم*

ب- عطف

ج – پیوند


14. قدمت حفظ قرآن به چه زمانی بر می گردد؟

الف_ به نزول قرآن بر می گردد●

ب- بعد فوت پیامبر(ص)

ج_ بعد از تلا وت پیامبر


15.امر به حفظ در قرآن به چه معنا است؟

الف_ از بر کردن قرآن

ب_ نگهداری کردن

ج_ مراقبت ونگهداری کردن است●


16. بالاترین مرتبه ی انس با قرآن چیست؟

الف _ حفظ کردن ودر ذهن سپردن

ب_ نگهداری و تکرار کردن

ج_ حفظ کردنی که جایگاهش قلب وسینه باشد●


17. اولین حافظ قرآن کیست؟

الف_ پیامبر( ص)●

ب_ علی( ع)

ج_ روح الامین


18. آیه ی( وما کنت تتلوا من قبله من کتاب ولاتّخُطه بیمینک) به چه موضوعی اشاره دارد؟

الف_ تلاوت آیات توسط پیامبر از روی نوشته ای از قبل نبوده●

ب_ پیامبر آیات را حفظ بوده

ج_ پیامبر آیات را از سینه وقلبش تلاوت می کرده


19. آیه ی ( بل هو آیاتُ وبیناتُ فی صدورالذین اُتوا العلم) به چه موضوعی اشاره دارد؟

الف_ بالاترین مرتبه ی انس با قرآن●

ب_ به مرتبه ی حفظ دلالت دارد

ج_ به قدمت حفظ قرآن اشاره دارد


20. روح الاامین لقب کیست؟

الف_ پیامبر (ص)

ب_ جبرئیل(ع)●

ج_ علی(ع)


21. کدام جمله نادرست است؟

الف_ قرآن به صورت مکتبوب نازل نشده

ب_ عده ای از مسلمانان به موضوع حفظ قرآن پرداختند

ج_ قدمت حفظ قرآن بعد رحلت پیامبر است●

*********

نمونه سوالات سبک زندگی قرآنی جلسه 1

 

1-در قرآن چند نوع تقسیم بندی برای حیات وزندگی می بینیم؟

الف. حیات دنیا

ب.حیات آخر

ج.هر دو مورد *


2-حیات دنیا یعنی چه ؟

الف.زندگی *

ب. زندگی چند روزه

ج.زندگی گذران


3-نظریه قرآن درباره زندگی چیست؟

الف .زندگی هدفمند است

ب.زندگی با مرگ پایان می پذیرد.

ج.آن را ادامه دار می بیند.*


4."الله یتوفی الانفس حین موتها " در کدام سوره آمده است ؟

الف .آیه 42 سوره بقره

ب. آیه 24 سوره زمر

ج .آیه 17 سوره عنکبوت

د .آیه 42 سوره زمر *


5.توفی به چه معناست ؟

الف .مردن

ب. گرفتن*

ج.مردگان


6 -نفس در قرآن به چه معناست؟

الف.جان

ب .روان *

ج.زندگی


7.الحمدالله الذی احیانی بعد اماتنی والیه النشور: گفته ی کدام  بزرگوار میباشد؟

الف.امام علی (ع)

ب.پیغمبر اکرم (ص)*

ج.امام صادق  (ع)


8.پیامبر ازخواب به چه تعبیر کردند؟

الف .موت *

ب.مرگ موقت

ج.رویای صادقه


9.زندگی را باید به چند بخش تقسیم کنیم ؟

الف. سه بخش

ب.دو بخش*

ج. چهار بخش


10."الله یتوفی الانفس حین موتها به چه معنی است ؟

الف .خداوند جان انسان را میگیرد .

ب .خداوند انسان را قبض روح میکند .

ج.خداوند موقع مرگ نفس انسان را دریافت میکند.*


11.توفی نفس به چه معناست؟

الف- دریافت کردن روح

ب- قبض روح *

ج- خواب


12) کدام صحیح است

الف- زمان در برزخ به صحنه هایی که به ما نشان می دهند بستگی دارد.

ب- همه ما برزخ را  با هم حس می کنیم.

ج- زمان برزخ طولانی و کوتاه است.*


13) از جمله الحمدالله الذی احیانی بعد اماتنی و الیه النشورکدام برداشت درست است؟

الف- از خواب تعبیر به مرگ می شود*

ب- انسان هنگام بیدار شدن از خواب مبعوث می شود

ج- قبض روح


14) طبق احادیث برزخ برای مومنین کوتاه خواهد بود .

الف- صحیح

ب- نادرست*


15) کدام جمله صحیح نمی باشد

الف- طولانی بودن خواب مرگ غیر قابل احساس است .

ب – در قیامت زندگی برزخ از حافظه ما محو می شود *

ج- مبعوث شدن در قیامت مثل بیدار شدن در روز است


16) فاصله بین مرگ تا قیامت معلوم است

الف – درست

ب – نادرست*


17)در آیه هذا ما وعد الرحمان و صدق المرسلون منظور از وعد چیست

الف – مرگ

ب- رستاخیز*

ج- برزخ


18) برزخ به خواب تشبیه شده است

الف – درست

ب- نادرست*


19) بین حیات دنیا  و آخرت چقدر فاصله است؟

الف – نصف یک روز

ب –یک روز *

ج – یک یا نصفه روز


20) چند نمونه ازحیات دوم در قران امده است

ب – دو نمونه*

ج – سه نمونه

********

 

نمونه سوالات شیوه های تشویق دانش آموزان به نماز جلسه

 

 

 

۱)مهمترین بعد در دوره های رشد و تربیت دانش آموزان کدام است؟

 

۱.تربیت اعتقادی

 

۲.تربیت اخلاقی

 

۳.تربیت عبادی*


 

۲)چرا هرچه به مفاهیم و معانی نماز بیشتر توجه شود،انگیزه و علاقه به آن نیز بیشتر می شود؟

 

۱.چون امر خداست

 

۲.چون نوعی سخن گفتن و ارتباط برقرار کردن ما با خداست*

 

۳.چون درک آن سخت است


 

۳)در مبحث نماز در سیره بزرگان ما به چه چیزی توجه بیشتری شده است؟

 

۱.شیوه ی به جا آوردن نماز

 

۲.عمق مفاهیم نماز*

 

۳.سر وقت به جا آوردن نماز

 

۴.هرسه مورد


 

۴)موفقیت در چه چیزی،نتیجه ی نهایی استفاده ی مربیان و معلمان از چندرسانه ای ها در مبحث نماز است؟

 

۱.ایجاد انگیزه برای ادای نماز

 

۲.عمق بخشی به مفاهیم نماز*

 

۳.هر دو مورد


 

۵)یکی از مصادیق بندگی______

 

و یکی از مصادیق عبادت______

 

است.

 

۱.بحث اخلاق_ دعا

 

۲.بحث اخلاق_ نماز

 

۳.بحث عبادت_ نماز*

 

۴.بحث عبادت_ دعا


 

6.در بیان داستان ها به صورت سریالی چه نکته ای را باید در نظر داشت؟

 

الف- شخصیت های داستان مثبت باشند

 

ب- در پایان نتیجه گیری ملموس برای دانش آموزان داشته باشد*

 

ج- موضوع انتخابی مورد اطلاع دانش آموز باشد.


 

7.مدت زمان داستان انتخابی برای تشویق به نماز متناسب با دوره های سنی دانش آموز بین 5 تا 15 دقیقه باشد.

 

الف – درست*

 

ب- نادرست


 

8.موضوعاتی که برای داستان با هدف تشویق به نماز استفاده می کنیم ،موضوعات مورد اطلاع دانش آموزان باشد.

 

الف- درست *

 

ب- نادرست


 

9.نتیجه اصل استمرار در تربیت

 

الف- عمق بخشی در تربیت است

 

ب- شکل گرفتن باور و اعتقاد است

 

ج- هر دو مورد*


 

10.ماجراها و سیره های عملی نماز در قالب نماز مربوط به چه  بزرگانی است؟

 

الف – پیامبر (ص)،امیرالمومنین(ع)،صدیقه کبری(س)     

 

ب- پیامبر (ص)،امیرالمومنین(ع)،صدیقه کبری(س)  ،ابی عبدالله الحسین(ع) 

 

ج- پیامبر (ص)،امیرالمومنین(ع)،صدیقه کبری(س)  ،ابی عبدالله الحسین(ع)  ،عالم های دینی و دانشمندان* 


 

11.در مورد شیوه و بیان داستان گویی چه نکته ای را باید در نظر بگیریم؟

 

الف- موضوع داستان مورد اطلاع دانش آموز باشد.

 

ب- داستان طولانی

/ 0 نظر / 276 بازدید