نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان (شمیم دانش )

  سوالات ضمن خدمت دوره آموزه ها و معارف قرآنی(شمیم دانش) اهداف دوره :
اهداف کلی آموزش: 

آشنایی با مفاهیم ،آموزه ها و معارف قرآن کریم و نهادینه کردن فرهنگ  قرآن، در سبک زندگی

اهداف آموزشی رفتاری / عملکردی:
از فراگیر در پایان دوره انتظار می رود:
– مولفه های زبان قرآن را بیان کند؛
– فضیلت آشنایی با مباحث قرآنی و داستان های قرآن را تشریح نماید؛
– ادبیات داستانی در آموزه های قرآن را تبیین کند؛
– مفهوم  و مهارت های سبک زندگی مبتنی بر  معارف قرآنی را توضیح دهد.
– آیات سوره «ق» را روخوانی،روانخوانی و حفظ نماید.
سرفصل دوره :
–  مولفه های زبان قرآن
– فضیلت آشنایی با ادبیات داستانی در آموزه های دینی
– داستا ن های قرانی
–  مهارت ها و سبک زندگی مبتنی برآموزه های قرانی،
– قواعد و حفظ آیات سوره «ق»


*********

سوالات ادبیات داستانی استاد راستگو(1)

 

1- چرا در قرآن قصه و مثل  از تاریخ گذشتگان آورده شده است؟

الف- قصه یک سیم رابط بین جهان ماوراء طبیعت و جهان فیزیک است

ب- چون نمی شود جهان وسیع و نامحدود ماوراء طبیعت را در ذهن محدود انسان جای داد از قصه گویی استفاده می شود

ج- عبرت گیری

د- همه موارد


2- قرآن برای هدایت و بهره گیری از هدایت به چه ابزاری نیاز دارد؟

الف- قصه و مثل

ب- علم و دانش عربی

ج- علاقه و توجه


3- قرآن کتاب هدایتی است برای......

الف- خوانندگان

ب- مومنان و متقین

ج- پیروان


4-چگونه می توان دنیای متافزیک به این عظمت را در ذهن و مغز بچه جای دهیم؟

الف- شروع کار با محسوسات

ب- استفاده از قصه

ج- استفاده از مثال های مشابه


5- کدام یک از ویژگی های دنیای متافزیک نمی باشد؟

الف- حجم و وزن ندارد

ب- رنگ ندارد

ج- حقیقت آن را با همه وجود حس می کنیم

د- ظرفیت محدود


6-نام دیگر دنیای ماوراء طبیعت چیست؟

الف- محسوس

ب- متافزیک

ج-مادی

د-فیزیک


7- قصه یعنی.......

الف- تجسم و عینیت بخشیدن به جهان ماوراء طبیعت و نامحسوس

ب- سرگذشت پیشینیان برای عبرت گیری


8- انسان در کدام دنیا با شیطان و ملائک روبرو می شود؟

الف- دنیای محسوس

ب- دنیای متافزیک

ج- دنیای مادی


9-فلسفه وجود قصه های قرآنی چیست؟

الف-قصه های قرآنی درس و عبرت است

ب-تمثیل و تجسمی از جهان ماوراء مادیات در ذهن ما ایجاد می کند

ج-گزینه 1و2


10- در قرآن اکثر موارد چه واژه ای معادل قصه به کار برده شده است؟

الف- داستان

 ب- حکایت

 ج- پند

 د- مثل


11- اگر برای آموزش کودکان از قصه استفاده کنیم چه نتایجی به دنبال دارد؟

الف-تنها باعث درک وجودی داستان و تطابق آن با زندگی خود می شود

ب- تنها باعث عبرت گیری در کارهای خوب و بدشان می شود

ج- با عث درک وجودی داستان و تطابق آن با زندگی خود و عبرت گیری در کارهای خوب و بدشان می شود.


12-فلسفه قصه گویی در کدام گزینه به طور کامل مطرح شده است؟

الف- تجسم بخشیدن به دنیای متافزیک و تنها درک حفایق دست یافتنی

ب- تجسم بخشیدن به دنیای متافزیک و نامحسوس

ج- تجسم بخشیدن به دنیای متافزیک،نزدیک تر کردن درک حقایق درک نکردنی به درک  انسان برخواسته از دنیای محسوس


13-در قرآن چند نوع قصه وجود دارد؟

الف- سه نوع

 ب- پنج نوع

ج- 4 نوع


14- در کدام دسته بندی انواع قصه های قرآنی درست ذکر شده است؟

الف-کامل و جامع/کامل و پراکنده/بدون نام با صفت

ب-کامل و جامع/بدون نام باصفت/کامل و پراکنده/قصه هایی که فقط به نام یکی از شخصیت اکتفا شده

ج-کامل و جامع/ بدون نام با صفت/ کامل و پراکنده/ قصه هایی که فقط به نام اصلی شخصیت اکتفا شده


15-استفاده معلم قرآن در طول دوران تدریسش از داستان مشابه کدام نوع از داستان های قرآنی است؟

الف- کامل و جامع مثل داستان حضرت نوح علیه السلام

ب- کامل و پراکنده مثل داستان حضرت موسی علیه السلام

ج- کامل و جامع مثل داستان حضرت ابراهیم علیه السلام


16- داستان های پیامبران ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و الیاس علیه السلام به ترتیب در کدام دسته بندی داستان های قرآنی است؟

الف- کامل و جامع/کامل و پراکنده/قصه هایی که فقط به نام یکی از شخصیت ها اکتفا شده

ب- کامل و پراکنده/کامل و جامع/کامل و پراکنده

ج- کامل و جامع/ کامل و پراکنده/بدون نام با صفت


17- درداستان های قرآنی صفت بلعم باعورا برای چه کسی به کار رفته و جزء کدام دسته بندی قرار می گیرد؟

الف-برای شخصی که از قدرت جسمانی خود علیه موسی علیه السلام استفاده کرد/بدون نام با صفت

ب- برای شخصی که از علم خود به نفع فرعون و علیه ابراهیم علیه السلام استفاده کرد /کامل و پراکنده

ج- برای شخصی که از علم خود به نفع فرعون و علیه موسی علیه السلام استفاده کرد/ بدون نام با صفت


18- تعریف زیر کدام یک از انواع داستان های قرآنی است"خداوند به مناسبت هر موضوع قسمتی از داستان را در سوره های مختلف ذکر می کند مثل داستان ابلیس در خلقت آدم"

الف- کامل و پراکنده

ب- کامل و جامع

ج- بدون نام با صفت


19- در کدام گزینه خداوند فقط نام یکی از شخصیت ها را ذکر کرده و دست یافتن به داستان مربوطه از چه راهی امکان پذیر است؟

الف- قوم لوط/مراجعه به تفسیر و تاریخ

ب-قوم تبع/ مراجعه به تفسیر و تاریخ

ج- قوم تبع/ سایر داستان های قرآنی

 

با ما همراه باشید تا ادامه سوالات.....

/ 1 نظر / 455 بازدید
هونام سنگ

سلام وبلاگ خوبی دارید بهتون تبریک میگم ممنونم از زحماتتون دوست عزیز