هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای!

سنایی غزنوی در بیان حضور قلب در نماز، قصه امیر المؤمنین را مطرح می کند که در جنگ احد زخمی یافت و تیری در پای حضرت باقی ماند. برای خروج نوک تیر چاره ای ندیدند تا این که حضرت در نماز رود و آنگاه حجّام پای لطیف وی را شکافته و تیر را بیرون کشید:

جمله پیکــان از او بـــرون آورد

و او شده بی خبر ز نـاله و درد

چون برون آمد از نمــاز علــــی

آن مر او را خدای خوانده ولـی

گفت کمتر شد ان الم چون است

ور چه جای نماز پرخـون است

گفت با او جمـــال عصر حسین

آن بر اولاد مصطفی شده ز بن

گفت چون در نمـــاز رفتــی تو

بر ایــــزد فـــــراز رفتی تـو

کرد پیـــــکان برون ز تو حجام

باز ناداده از نمـــــــاز سـلام

گفت حیــــدر به خالق اکبـــر

که مـــرا از این الم نبود خبــر

************

دریافت -نماهنگ نماز1-استاد پناهیان

 

دریافت -نماهنگ نماز2-استاد پناهیان

 

دریافت -نماهنگ نماز3-استاد پناهیان

 

در کشف المحجوب هجویری آمده است:

عبداله مبارک گوید: «من زنی دیدم از متعبدات که اندر نماز، کژدم وی را چهل بار بزد و هیچ تغییر اندر وی پدیدار نشد. چون از نماز فارغ شد، گفتمش ای مادر چرا آن کژدم از خود دفع نکردی، ای پسر تو کودکی. چگونه روا باشد که من اندر میان کار حق، کار خود کنم؟

آفــرین بر دل تو که از بهــر ثواب

کشته ی غمزه ی خود را به نماز آمده ای

شیروانی،1368،33

نماهنگ زیبای نماز و آرامش

استاد روح الامین کلباسی

/ 1 نظر / 66 بازدید
حرف تو

سلام، با تشکر از شما "هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای! " با آدرس:http://www.harfeto.ir/?q=node/44317 در سایت "حرف تو" انتشار یافت. چشم به راه مطالب خوب شما هستیم. هدیه سایت حرف تو به شما: آیت الله بهجت: گریه بر سید الشهداء از نماز شب بالاتر است. یا علی