بشر عموما دستخوش انواع درد ؛ رنج ؛ دهشـَت و مشِقـّات است . یگانه راه گریز از این وضع ؛ پناه گرفتن در دامان خدا ؛ اتکاء به او ؛ و ارزش ندادن به رویدادهای دردناک دنیاست .

علت اساسی ِ رنج آدمی ؛ دل بستن به چیزهای ناپایدار است . اگر به چیزی دل ببندید و وابسته ی آن شوید ؛ بی تردید دیر یا زود رنج خواهید برد . باید پیش از هرچه به خدا دل بدهید . هر چه بیشتر آرامش خود را در مأمن ِ خدا بجویید . این نیرو نگرانیها و رنجهای بیشتری را خواهد زدود . باید بیاموزید که نیرومند و استوار باشید . در هر مورد ؛ هر آنچه که لازم است را انجام دهید . در دل همه چیز را به خدا تقدیم کنید و نتیجه را هرچه که باشد ؛ بپذیرید . به این ترتیب دیگر هیچ چیز برای شما شَـر نخواهد بود .

--------------------------- 

نوایی آسمانی در دل غار حرا پیچید

صدایی در زمین از سوی عرش کبریا پیچید

در آن دم بانگ یزدان ؛ بنده ی خود را ندا می داد

محمد مات و حیران گوش بر بانگ خدا می داد

- بخوان هان ای محمد ! ... گفت :« من خواندن نمی دانم »

ندا آمد :‌ بخوان ؛ با من بخوان ای امّی مکه

به ناگه چشمه ی نوری به جان پاک او تابید

دوباره این ندا آمد :

- بخوان ای بارگاه خدا را بهترین بنده

بخوان بر نام قدس پرشکوه آفریننده

خداوندی که انسان را ز خون بسته می سازد

بخوان بر نام پاک خالق اکرم

به نام آنکه دانش را به نیروی قلم آموخت

به نام آن خداوندی که از رحمت

به جان مردم نادان چراغ معرفت افروخت ...

در آن ساعت ؛ محمد بود و شهر مکه و وحی خداوندی

پس از آن شب جهان داند که در گفتار پیغمبر

سخن از عشق حق بود و حدیث آرزومندی  

پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید و باشکوه مبعث رو به همه ی شما همدلان و همراهان صمیمی تبریک عرض می کنیم .