ده عامل اصلی معرفی ميشوند که اگر همسران يا هر فردی در ارتباطات اجتماعی و انسانی؛ آنها را به کار ببندند مطمئنا آن رابطه ی دوست داشتنی که هميشه آرزويش را داشتند ؛ ايجاد ميشود ....

۱ - صداقت : اگر صداقتی عميق و حاکی از عشق بين دو نفر وجود داشته باشد ؛ اصلا مهم نيست چه اتفاقی می افتد زيرا هر دو می دانند تحت هر شرايطی صادقند و راست می گويند .

۲ - فراموش کردن : زوجهايی که نمی توانند خود را با شرايط تطبيق دهند و گذشت داشته باشند ؛ خيلی زود از هم جدا می شوند يا اگر با هم زندگی کنند ؛ عملا از هم دورند انگار با هم زندگی نمی کنند . اگر در ارتباط با اشتباهات همسرتان ؛ گذشت و فراموشی برايتان بی معنی باشد ؛ زخمهای قديمی و کهنه بارها و بارها سر باز می کنند . آيا خودتان می توانيد خطاهای گذشته تان را کاملا جبران کنيد ؟ وقتی بارها او را برای اشتباهش سرزنش کنيد ؛ چه می تواند بکند؟ تنها اتفاقی که می افتد اين است که : دوست ندارد شما را ببيند و با شما حرف بزند .... اما اگر گذشت کنيد او خود می فهمد چه اشتباهی کرده و با خود می گويد : چقدر همسرم بزرگوار است که درباره اشتباهم چيزی به زبان نمی آورد . ديگر نبايد آنرا تکرار کنم ....آيا نتيجه ای بهتر از اين می خواهيد ؟

۳ - ارتباط موثر : ياد بگيريد درباره مسايل آسان و راحت و مسايل پيچيده و چالش برانگيز چگونه صحبت کنيد . در هر ارتباطی ناراحتی و عدم توافق به وجود ميايد اما بايد روشهای برقراری ارتباط را ياد بگيريد و خود را به جای طرف مقابل بگذاريد . بايد تفاوتهای برقراری ارتباط زنان و مردان را بدانيد تا بتوانيد بر ديگری تاثير بگذاريد . اگر اين ريزه کاريها را نمی شناسيد مقصر شماييد نه طرف مقابل .

۴ - اعتماد : اعتماد همانند صداقت است . با گذشت زمان به وجود می آيد و رفته رفته عميقتر می شود . همسرانی که به هم اعتماد واقعی دارند ؛ هيچ وقت احساس عدم امنيت نمی کنند . آنها به راحتی با هم صحبت می کنند و واقعا خودشان هستند و فيلم بازی نمی کنند .

۵ - اوقات مشترک : زوجين بايد هر از گاهی وقتشان را به خود اختصاص دهند . اوايل ازدواج طبيعيست که انها وقت بيشتری با هم می گذرانند ولی بعد از طی سالها ؛ به طور طبيعی اين اوقات کمتر می شود .

۶ - دوستی : جدا از اينکه بين همسران رابطه ی عاشقانه و همسری وجود دارد ؛ بايد دوستی هم وجود داشته باشد . اين دوستی است که آنها را کنار هم نگه می دارد . آنها برای هم وقت می گذارند ؛ نسبت به اشتباهات هم گذشت می کنند و شنونده ی خوبی برای حرفهای هم هستند .

۷ - وفاداری : افرادی که نسبت به همسرانشان وفادار نيستند ؛ اعتماد آنها را از دست داده و صداقت از ميانشان رخت بر می بندد.

۸ - ارزشهای مشترک : درباره ی مسائل اساسی و پايه ای زندگی مشترک ؛ بايد ارزشهای موجود در ذهن هر دو طرف به هم شبيه يا نزديک باشد .

۹ - صبر : اگر نقايص ؛ کمبودها و مشکلات زندگی مشترک و همسرتان را با صبوری تحمل ميکنيد مطمئن باشيد اين شرايط سخت را که موقتا به وجود امده ؛ با موفقيت پشت سر می گذاريد . چون عامل مهمی مثل صبر در شماست . به ياد داشته باشيد جدايی به علت وجود مشکلات اتفاق نمی افتد بلکه دو نفر به اين علت از هم جدا می شوند که حاضر نيستند مشکلات را حل کرده و پشت سر بگذارند .

۱۰ - مهربانی : زوجهايی که با هم مهربانند ؛ عشقی پايان ناپذير خواهند داشت . مهربانی عاملی ست که اگر در وجود کسی شعله ور شود ؛ عشق را هم به دنبال خود می آورد .

 

خوب دوستان ؛ مطلب يه کم طولانی بود اما فکر کنم ارزش خوندن داشته باشه .  می خوام بدونم  نظر شما در مورد اين فرمانهای خوشبختی چيه ؟ واقعا عمليه يا فقط در حد تـئوريه؟