ایه 110 از سوره مبارکه بقره دومین سوره از قزان کریم

وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

ترجمه:
و نماز بپا دارید و زکات بدهید (و بدانید) که آنچه عمل خیر مى کنید و براى دیگر سراى خود از پیش مى فرستید آنرا نزد خدا خواهید یافت که خدا بآنچه مى کنید بینا است

اینم از آیه امروز منظورم همون این هفته است شایدم بیشتر البته بسته به دوستانی است که میان به ما سر میزنند بله ترجمه آیه و خودش رو که میبیند اما نکات

بعد از اولین خطاب در آیه 104این آیه حامل سومین دستور برای مسلمانان است
در دستور اول
خداوند رعایت ادب در گفتگو با رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم را یاد آور شد تا در سخن گفتن مواظب باشند بهانه و دستاویزی برای تمسخر به دست دشمنان و مخالفان ندهند.
دستور دوم
عفو اغماض از کینه و حسادت اهل کتاب تا زمان صدور دستور جدید بود.
دستور سوم
اقامه نماز و پرداخت زکات است . چون در زمانی که مسلمانان در تیررس انواع کینه و حسادت ها بودند و مامور به عفو واغماض شده ند ،لازم است رابطه خودشان را با خداوند از طریق اقامه نماز ،و پیوند با محرومان جامعه را از طریق زکات تقویت نمایند.

حالا پیامها
  1. معمولا دستور نماز همراه با زکات در قران آمده یعنی یاد خدا باید همراه با توجه به خلق باشه
  2. نمار توشه آخرته
  3. نماز و زکات در قیامت تجسم پیدا می کنه (تَجِدُوهُ)
  4. خدا ناظر نمازمون و زکاتمون هست و این ایمان به نظارت میتونه قوی ترین انگیزه برای انجام عمل صالح باشه
  5. تو این آیه اقامه نماز در کنار پرداخت زکات و توشه فرستادن برای آخرت آمده