سرچشمه...

در تاريکی چشمانت را جستم

در تاريکی چشمهايت را يافتم

و شبم پر ستاره شد

تو را صدا کردم

در تاريکترين شبها ؛ دلم صدايت کرد

و تو با طنين صدايم به سوی من آمدی

با دستهايت برای دستهايم آواز خواندی

برای چشمهايم با چشمهايت

برای لبهايم با لبهايت

 من با چشمها و لبهايت

انس گرفتم 

چيزی در من شکفت

من دوباره در گهواره ی کودکی ِ خويش به خواب رفتم

و لبخند آن زمانی ام را

باز يافتم

 

در من شک لانه کرده بود

دستهای تو چون چشمه ای به سوی من جاری شد

و من تازه شدم . من يقين کردم

يقين را چون عروسکی در آغوش گرفتم

و در گهواره ی سالهای نخستين به خواب رفتم

در دامانت ؛ که گهواره ی رؤياهايم بود

و لبخند آن زمانی به لبهايم برگشت

چشمهای تو با من بود

و من چشمهايم را بستم

چرا که دستهای تو اطمينان بخش بود

 

صدايت ميزنم .گوش بده ! قلبم صدايت ميزند

شب ؛ گرداگردم حصار کشيده است

و من به تو نگاه ميکنم

از پنجره های دلم به ستاره هايت نگاه می کنم

چرا که هر ستاره آفتابی ست

من آفتاب را باور دارم

من دريا را باور دارم

و چشمهای تو سرچشمه ی درياهاست

( شاملو )

 

دوستان و ياران همراه ... عيد سعيد فطر را تبريک گفته و برايتان آرزوی سلامتی و سعادت و قبولی طاعات و عبادات داریم .

بيا با هم به ديار محبت سری بزنيم

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ دوشنبه ۳ آذر ۱۳۸٢ ] [ ٢:٢٥ ‎ب.ظ ] [ سید محمد عبداللهی ]