قنوت سپیده دم
پایگاه تخصصی نماز
سید محمد عبداللهی
از دست و زبان که برآید-کزعهده شکرش به درآید-بنده همان به که زتقصیر خویش-عذر به درگاه خدای آورد-ور نه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. ******************************* مطالب صفحات ویژه را دریابید.این مطالب برای پژوهشگران و علاقه مندان به معارف عمیق نماز ایجاد شده است.
آخرین یادداشت ها:
سایت های مفید:
امکانات جانبی مفید :