قنوت سپیده دم
پایگاه اختصاصی سید محمد عبداللهی 
قالب وبلاگ
سایت های مفید
پیوندهای مفید

نمآزم رآ تند تند خوآندم تآ به هیئت برسم ...

 

 در رآه ِ رفتن یآدم افتآد ؛

 

 امام حسین برآی ِ نمآز قیآم کرد !

 

 به خآنه برگشتم ...

 

*****

 

 مشکل ما یا غفلت است یا شهوت، باید نماز اقامه و ازدواج آسان شود تا جوانان (از این دو مشکل) بیمه شوند، با غیر از این هم نمیشود.حجت الاسلام والمسلمین قرائتی

 

*****

 

آنان که در برابر عظمت خدا، رکوع و سجود نکننددر برابر بندگانی مانند خود حقیرانه به خاک خواهند افتاد.ما که هزار بار بیش از پدرانمان برای اثبات خدا دلیل آورده‌ایم؛

 

هر روز نماز صبح‌مان قضا می شود!

 

*****

خداوند ان شاء اللَّه ما را موفق کند به اینکه یک روزى برویم و در قدس نماز بخوانیم.

امام خمینی (ره)منبع: صحیفه امام، ج‏ 13 ص 90

 

 *****

 

اگر کسی مقید باشد مطلق نماز را در اول وقتش بخواندتکویناً روز به روز بالاتر رفته و به نماز عالی می رسد.حضرت آیت الله بهجت

 

 *****

 

وقتی ندا می آید ((حی علی الصلوه((خیلی وقاحت میخواهد که خدا شما را به نماز بخواند وشما چشم در چشم دیگران بدوزید و توجه نکنید.رهبر انقلاب

 

*****

 

هر مؤمنی که بر نمازهای واجبش دقت کند و آنها را در وقت خود بخواند از غافلین نخواهد بود.

 

امام باقر علیه السلام منبع: الکافی، ج 3، ص 270

 

*****

 

عشق یعنی اشک توبه در قنوت

 

خواندنش با نام غفار الذنوب

 

عشق یعنی چشمها هم در رکوع

 

شرمگین از نام ستار العیوب

 

عشق یعنی سر سجود و دل سجود

 

ذکر یارب یارب از عمق وجود

 

 *****

 

ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ "ﻧﻤﺎﺯ " ﺑﻮﺩ

ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ "ﻧﻤﺎﺯ " ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺮ، ﺫﻭﻕ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ !

ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﮐﻌﺖ ﺁﺧﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﮐﯿﻒ ﻧﺪﺍﺷﺖ !

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ،

ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻤﺶ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ

"ﺧﻼﺹ " ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ...

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ

ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﮔﻮﺷﯽ ...

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ،

ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻠﻖ ﺍﯾﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﮑﺮ !!

 

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﻼﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭ !

 

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎﺏ !!

ﻧﻪ

ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ "ﻧﻤﺎﺯ " ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﯾﮏ "ﮐﺎﺭﻭﺍﺵ ﻗﻮﯼ " ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﺴﺖ ﺍﺯ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ، ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ، ﭘﻠﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ.

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ ﺷﺪ " ﮐﯿﻤﯿﺎ " ﻭ ﻣﺲ ﻭﺟﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻃﻼ ...

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ،

ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻞ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺍﺭﻭ، ﻣﯽ ﺷﺪ

ﻣﺮﻫﻢ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ،ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺎﻩ ﮐﻠﯿﺪ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﻌﺎﺩﮔﺎﻩ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ....

ﺧﺪﺍﯾﺎ ! ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺳﺨﺎﻭﺩﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ،

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ.

ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻦ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻢ،

 

"ﻧﻤﺎﺯ " ﺷﻮﺩ .... ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ !

 

 *****

 

حسرتش به دلم مونده،

 

که یکبار نمازی قسمتم بشه ،

 

بدون یادی از دنیا ؛ پر از یاد خدا !

 

دلم به دو رکعتش هم راضیست ..

 

 *****

 

بر خاک افتادن ...

 

لیاقت و سعادت می خواهد، اگر که در برابر خداوند متعال باشد ،

 

ذلت و شقاوت می خواهد ، اگر در برابر غیر خدا باشد ؛

 

لیاقت و سعادت برایت آرزو دارم ..

 

 *****

 

اون چی داره که ما نداریم  ...

 

  چرا حاضر نیستیم برای خدا کمر خم کنیم ؟

 

  نماز چقدر وقت میگیره ؟

 

******

 

چه نمازها که خواندیم و حواسمان فقط به کفشهایی بود که او داده بود ...

 

حسرت بعضی نمازها تا آخر عمر به دل آدم می مونه ... نمازهایی که ...

 

بگذریم ...

 

******

 

ادعای عشق به خدا ،از کسی که سجاده دلتنگ حضور اوست ؛ پذیرفتنی نیست ...

 

نماز نجوای عاشقانه با محبوب است ...

 

ما در نماز سجده به دیدار میبریم

 

       بیچاره آنکه سجده به دیوار میبرد

 

شعر از مولانا

 

*****

 

یکی از راههایی که می توان فهمید خدا ما را به حال خود وا گذاشته یا نه ، اینست که ببینیم آیا توانایی عبادت برای او را از دست داده ایم یا نه...

 

*****

 

حکم خداوند بی دلیل نیست ، تشکر اولین فلسفه ی نماز ، رشد و کمال دومین فلسفه ی نماز ، انس باخدا سومین فلسفه ی نماز ، قرب خدا چهارمین فلسفه ی نماز.

 

 *****

 

اگر ما نمازمان را نخوانیم،

 

گرچه خداوند در کنار ماست،

 

ولی ما متوجه حضور او نخواهیم شد ...

 

If we don’t say our prayers

 

although God is near us

 

but we cant feel that he is with us

 

 *****

 

نمی فهمم

 

وقتی به نماز می ایستم

 

من ، تو را می خوانم… ؟!

 

یا تو ، مرا می خوانی …. ؟!

 

فقط کاش که عشق مان دو طرفه باشد .

 

 *****

 

ما که از ترس خدا او را عبادت می کنیم / بر تعصب های خود یک عمر عادت می کنیم

هر نمازی با خودش تجدید بیعت کرده و / ساعتی دیگر به او راحت خیانت می کنیم

ما که مغروریم ازاینکه مسلمان زاده ایم / با طلبکاری ، تقاضای شفاعت می کنیم

 

 ******

 

عشق

اذان دل

به افق چشم های تو ست

که گل های سرخ

از گلدستۀ عطرها

ندا می دهند

ماهی ها

وضو می گیرند

کبوترها

هر جای آسمان که باشند

می نشینند

یاس ها می دوند

و به قصد قربت تو

عشق را اقامه می بندند

هیچ کس ندیده است

پروانه ای نمازش قضا شود

یا شب بوئی نماز شب نخواند

عشق

حدیث همیشۀ چشم های توست

که پر از خدایان ست

برای پرستش های بی پرسش ..

 

 ******

 

این چند وقته اینقد باگوشی حرفیدم که وقتی

خواستم نمازبخونم دستاموبردم بغل گوشم بجا نیت گفتم

"الووو"

 

نمازهایت را عاشقانه بخوان.

حتی اگر خسته ای یا حوصله نداری،

قبلش فکر کن چرا داری نماز میخوانی

و با چه کسی قرار ملاقات داری.

 

آن وقت کم کم لذت میبری از کلماتی که دیگر تمام عمر داری تکرارشان می کنی.

تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا قشنگ نیست ..◄ شهید دکتر مصطفی چمران

 

 *****

 

وضو می‌گیری، اما اسراف می‌کنی

نماز می‌خوانی اما با برادرت قطع رابطه می‌کنی

روزه می‌گیری اما غیبت هم می‌کنی

صدقه می‌دهی اما منت می‌گذاری

بر پیامبر و آلش صلوات می فرستی اما بدخلقی میکنی!

حواست باشد!

ثواب هایت را در کیسهٔ سوراخ نریز.

 

 *****

 

روزی جوانی از پیری نصیحت خواست.پیر گفت: ای جوان!!

 

قرآن بخوان قبل از آنکه برایت قرآن بخوانند!

 

نماز بخوان!!!

 

قبل از آنکه برایت نمازبخوانند!!

 

از تجربه دیگران استفاده کن!!

 

قبل از آنکه تجربه دیگران شوی...

 

 *****

 

هنگامی که انسان به نماز ایستد، رحمت خدا ازآسمان بر او نازل می شود و ملائکه اطرافش را احاطه کرده و فرشته ای می گوید :اگراین نمازگزار ارزش نماز را می دانست هیچ گاه از نماز منصرف نمی شد. اصول کافی، ج ۳، ص ۲۶۵

 

 *****

 

دخترک نسل من فقط درنمازحجاب داشت گویی تنهاخداوندنامحرم بود!!

 

 ******

 

خدایا من همون دختر ۶ ساله ای هستم که با کلی اشتیاق و عشق پشت سر مادرش نماز میخوند. من همونم که با اون سن کمم با چادر تا سر کوچه میرفتم, خدایا یه دفعه چی شد, چه اتفاقی افتاد که ازت دور شدم

دلم واسه یه نماز خالصانه تنگ شده کمکم کن

 

 *****

 

خدایا ما را از نمازگزاران قرار بده

 

آمین.

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

از دست و زبان که برآید-کزعهده شکرش به درآید-بنده همان به که زتقصیر خویش-عذر به درگاه خدای آورد-ور نه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. ******************************* مطالب صفحات ویژه را دریابید.این مطالب برای پژوهشگران و علاقه مندان به معارف عمیق اسلامی ایجاد شده است. آماده پاسخگویی سوالات دوستان هستیم شماره تلگرام09218305249
موضوعات وبلاگ
بایگانی مطالب
امکانات وب

a